Kulutusluottojen tarjoaminen on tiukasti säädeltyä toimintaa

Kulutusluotto on monelle suomalaiselle tärkeä apu arjen yllättäviin menoihin. Kulutusluotto on turvallinen valinta, sillä sen tarjoamista säätelevät monet lait, määräykset ja viranomaiset. Syyskuussa 2019 voimaanastuva lainmuutos parantaa tilannetta entisestään. Aurajoki Nordicin toimitusjohtaja Mikko Nyström on tyytyväinen lainmuutokseen, sillä se kohentaa vastuullisesti toimivien yritysten asemaa.

Kulutusluottoja on ollut tarjolla Suomen markkinoilla jo pitkään, ja niiden sääntely on kehittynyt vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2009 kiellettiin kulutusluottojen antaminen yöllä. Vuonna 2010 kulutusluottojen myöntäminen sallittiin vain yrityksille, jotka ovat rekisteröityneet Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin hyväksytään ainoastaan sellaiset yritykset, jotka noudattavat hyvää luotonantotapaa. Kulutusluottojen ehtoja kiristettiin myös vuonna 2013.

Lait, viranomaiset ja järjestöt

Lainsäädännössä kulutusluottoja käsitellään muun muassa kuluttajansuojalain seitsemännessä luvussa. Kulutusluottojen tarjoamista valvovat ja niihin liittyvää neuvontaa ja ratkaisuja antavat Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä yleiset tuomioistuimet. Euroopan tasolla toimintaa ohjaavat myös European Coalition for Responsible Credit (ECRC) -järjestön luotonannon kriteerit.

Tulossa oleva lainmuutos selkeyttää toimintaa

Tällä hetkellä valmisteilla on lainmuutos, jossa rajoitetaan muun muassa kulutusluotoista perittäviä korkoja ja kuluja. Lainmuutos odottaa presidentin vahvistusta, ja tämänhetkisen tiedon mukaan laki astuu voimaan syksyllä. Lainmuutos kiristää kulutusluottojen sääntelyä Suomessa merkittävästi.

Aurajoki Nordicin toimitusjohtaja Mikko Nyström on tyytyväinen uuden lain sisältöön.

– Lainmuutoksella on monia hyviä vaikutuksia. Ala siistiytyy, ja todennäköisesti vain vastuullisimmat toimijat pystyvät jatkamaan liiketoimintaa.

31.07.2019