Lasku ja osamaksu on turvallisin tapa maksaa verkkokaupassa

Laskulla ja osamaksulla on kaksi ehdotonta etua muihin verkkokaupan maksutapoihin verrattuna. Ensimmäiseksi voidaan nostaa se, että tuotteet saa aina kotiin ja voit tutustua niihin ennen laskun eräpäivää. Lisäksi voit hoitaa mahdolliset palautukset, ennen eräpäivää, jolloin maksat ainoastaan tuotteet, jotka pidät. Muilla maksutavoilla joudutaan rahoja maksamaan ja tilittämään edestakaisin. Myös kortilla maksettaessa ainakin katevaraus muodostuu koko ostoksen summalle heti ostoksen tekemisen yhteydessä. Toinen tärkeä ja usein unohdettu etu on rahoittajan kantama vastuu tuotteesta tai palvelusta. Ongelmatilanteissa ostaja voi vaatia myyjän lisäksi hyvitystä luotonantajalta. Tästä syytä mm. tulevaisuuteen sijoittuvat palvelut, kuten pääsyliput tai matkat voi maksaa turvallisesti myös laskulla ja osamaksulla.

Osamaksu auttaa, kun tarve yllättää

Osamaksuvaihtoehto on käytännöllinen tilanteissa, joissa kuluttajalla ei ole ollut mahdollisuutta tai halua maksaa tuotetta tai palvelua ostohetkellä. Tyypillisesti osamaksulla hankitaan kalliimpia tuotteita tai palveluja, kuten auto, elektroniikkaa, kodinkoneita tai huonekaluja.

– Tarve hankinnalle on voinut tulla yllättäen, eikä säästöjä välttämättä ole käytettävissä. Tämä on melko tavallinen tilanne suomalaiskodeissa, kertoo Aurajoki Nordicin toimitusjohtaja Mikko Nyström.

Finanssiala ry:n keväällä 2019 tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista suunnittelee omaa talouttaan korkeintaan puoleksi vuodeksi kerrallaan. Vastaavan, keväällä 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan lyhyellä tähtäimellä raha-asioitaan suunnittelevien osuus on hieman kasvanut, ja pitemmällä tähtäimellä talouttaan suunnittelevien osuus taas laskenut. Myös omia menojaan säännöllisesti seuraavien osuus on laskenut.

Huomio palvelun toimivuuteen ja ehtojen läpinäkyvyyteen

Lasku ja osamaksu ovat yksi luottomaksamisen muoto. Kuten kaikkiin sopimuksiin, myös osamaksusopimuksen ehtoihin tulee perehtyä huolellisesti. Osamaksussa kannattaa kiinnittää huomiota ehtojen selkeyteen sekä korkoihin ja kuluihin.

– Osamaksukaupassa on tärkeää, että toiminta on läpinäkyvää. Ostajan on tiedettävä päätöstä tehtäessä, mitä ostos tulee hänelle maksamaan. Kaikkien kustannusten on oltava helposti tarkistettavissa myös jokaisessa yksittäisessä laskussa. Lisäksi asiointia helpottaa, jos asiakkaalla on pääsy omiin tietoihin esimerkiksi online-palvelun kautta ja asiakaspalvelu on hyvin tavoitettavissa, painottaa Mikko Nyström.

Osamaksulla maksaminen kasvaa tasaisesti

Osamaksuluoton käyttäminen on kasvanut Suomessa melko tasaisesti. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan keväällä 2019 noin 7 prosenttia vastaajista oli hyödyntänyt osamaksua hankinnoissaan, kun luku vuoden 2017 keväällä oli noin 6 prosenttia ja keväällä 2015 noin 4 prosenttia.

– Digitaalisten järjestelmien kehittyminen on tehnyt osamaksulla maksamisesta vaivatonta, nopeaa ja turvallista. Myös verkkokaupan yleistyminen on kasvattanut osamaksun käyttöä, kertoo Mikko Nyström.

Lähde
Finanssiala ry: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2019 -tutkimus
https://www.finanssiala.fi/materiaalit/SLM%202019_Tutkimusraportti.pdf

28.11.2019